سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمشید سلطانی محمدی – اداره کل نیروی کشش

چکیده:

در کار حاضر ابتدا پس از بیان انواع روشهای تامین انرژی مصرفی سالنهای مسافری به انواع روشهای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز سالنهای مسافری پرداخته میشود در ادامه شرایط توجیه پذیری فنی و اقتصادی استفاده از توان سرباره لکوموتیو بجای استفاده از واگن مولد با چند نمونه شبیه سازی قطارهای مجهز به واگن مولد و قطارهای تغذی ه شونده از توان سرباره لکوموتیو بحث خواهد شد و در خاتمه جمعبندی نهائی بعنوان نتیجه مقاله خواهد آمد.