سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نیکنام – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)ایران
وحید عبدالحسینی مهین – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)ایران

چکیده:

طراحی پستهای زمینی مخصوصاً در شهرهای بزرگ علاوه بر مسائل مربوط به تجهیز پست زمینی مشکل تهیه زمین را نیز، در مرکز ثقل بار به همراه دارد. در این مقاله ضمن بررسی فنی راه حلی ارائه گردیده که با جایگزینی کلید اتوماتیک روغنی جداکننده ASS بجای دیژنکتور ، جایگزینی ترانس اندازه گیری هوایی انرژی M.O.F بجای لوازم اندازه گیری CT و PT و جایگزینی تابلوهای فشار ضعیف دارای کلید فیوزهای عمودی بجای تابلوهای فشار ضعیف معمولی بتوان تابلوهای ۲۰KV و فشار ضعیف را از داخل یک پست زمینی یا زیرزمینی حذف و با نصب یک اصله تیر ۹ متری در مجاورت تیر ۱۲ متری که انشعاب پست زمینی از آن گرفته می شود، قرار دادن کلید اتوماتیک جداکننده روی سکوی ترانس و انتقال تابلوی فشار ضعیف بین تیرهای ۹ و ۱۲ متری، پست زمینی را فقط با در نظر گرفتن مکانی برای قرار گیری ترانسفورماتور که می تواند روی زمین یا زیرزمین باشد احداث نمود. این طرح با رعایت نکات ایمنی، کاهش هزینه تجهیز پست زمینی، کاهش قابل توجه هزینه احداث ساختمان پست زمینی و هزینه خرید زمین ارائه گردیده است و می تواند در مکانهایی که خرید زمین مسئله ساز است بسیار مفید باشد. همچنین با استفادهاز این طرح میتوان پستهای پاساژ آنتن را کلا حذف و کلیه تجهیزات را بصورت هوایی نصب نمود به این صورت که بعد از کلید اتوماتیک روغنی قابل قطع، دستگاه اندازه گیری هوایی انرژی M.O.F روی سکوی ترانسفورماتور نصب شده و تابلوی لوازم اندازه گیری بصورت شالتر کمر تیری روی تیر نصب می گردد.