سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیمان قاضی شیراز –

چکیده:

امروزه در اکثر کشو رها و مناطق جهان انرژی خورشیدی جزء پیوسته ای از زندگی روز انه در روی کره زمین شده است و هر روز توسعة بیشتری نیز می یابد .
یکی از زمینه های کاربرد انرژی خورشیدی در ارتباط با سیستم های آب شیرین کن می باشد . در این پروژه سعی شده است که با توجه به اهمیت بحث تأ مین آب شرب، سیستم های آب شیرین کن صنعتی و سیستم های آب شی رین کن خورشیدی تا حد امکان مورد تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه گردند .