سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد امینی – شرکت توزیع نیروی برق استان قم
داود سلیمانیان – شرکت توزیع نیروی برق استان قم
سمیه کریمی – شرکت توزیع نیروی برق استان قم

چکیده:

در دنیای امروز که اهمیت و ارزش سوختهای فسیلی و نیز محدودیت غیر قابل اجتناب آن، بر بشر معلوم گردیده است ، صرفه جویی و نیز استفاده بهینه و موثر از منابع انرژی یکی از مهمترین زمینه های اشتغال فکریمتخصصان در صنعت برق بوده وخواهد بود. در شبکه های توزیه به علت بالا بودن جریان، تلفات انرژی در خطوط اصلی فشار متوسط و فشار ضعیف درمقایسه با خطوط انتقال (فشار قوی) بسیار بالا بوده بطوریکه از ۲۰/۵ درصد تولید خالص که در شبکه برق ایران تلف می شود سهم تلفات در شبکه توزیع برق ایران ۱۱/۱ درصد تولیدخالص است که سهم نسبتا بزرگی است . یکی از تاثیرات منفی خاموشیها، فرسایش زودرس تجهیزات شبکه می باشدچرا که عمر هر سیستم الکتریکی به میزان زیادی بستگی به تعدادقطع و وصل برق آن وسیله دارد. با توجه به رابطهتنگاتنگ پیشرفت کشور در زمینه های علمی، فرهنگی، صنعتی،کشاورزی و… با انرژی الکتریکی، باید تاسرتا سر امکان میزان خاموشیها را کاهش داد که برای نیل به این هدف، داشتن سیاستهای مناسب در زمینه تولید، انتقال وخصوصا توزیع ضروری میباشد . یکی از مهمترین سیاستها، طراحی مناسب شبکه های توزیع است. امروز در کشور ما ، شبکه های توزیع بصورت شعاعی بهره برداری میشوند که علاوه بر داشتن قابلیت اطمینان پایین این نوع شبکه ها، تغذیه شدن بارها تنها از یک مسیر، سبب افزایش امپدانس انتقالی بین شین مرجع و شین بار شده که افزایش افت فشارو تلفات را بهمراه دارد. در این مقاله سعی خواهد شد با بررسی تبدیل شبکه های شعاعی به شبکه های حلقوی نتایج فنی، اقتصادی ومزایا و معایب اجرای این طرح مورد بررسی قرار گیرد.