سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن شیشه بر – دفتر فنی و مهندسی طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوز
علیرضا کیهانی – مدیریت لایروبی طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزست
کاظم طرفی – دفتر فنی و مهندسی طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوز

چکیده:

دشت هندیجان در جنوب غربی استان خوزستان واقع شده و منبع تامین آب رودخانه زهره می باشد که از میان ارضی مذکور عبور نموده و تقریباٌ اراضی را به دو قسمت تقسیم مینماید مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی هندیجان به وسعت ۱۶۰۰۰ هکتار توسط شرکت مهندسین مشاور دز آب در سال ۷۴ انجام و به تصویب سازمان آب و برق خوزستان رسیده است. در مرحله دوم مطالعات اراضی با توجه به باز نگری مطالعات و به منظور توسعه اراضی مقرر گردید که محل سد هندیجان به چند کیلومتر بالاتر منتقل شده به گونه ای که وسعت اراضی تحت پوشش سد به ۵۰۰۰۰ هکتار بالغ گردید. این اراضی در ساحل چپ و راست رودخانه هندیجان واقع گردیده اند. شبکه آبیاری و زهکشی هندیجان مشتمل بر دو ناحیه عمرانی سمت چپ و راست رودخانه زهره بوده که هر سمت خود نیز به چند واحد عمرانی به شرح زیر تقسیم میشود: -ناحیه عمرانی سمت چپ : بنامهای واحد عمراتی L3,L2,1-ناحیه عمرانی سمت راست : بنامهای واحد عمرانی R6,R5,R4,R3,R2,R1 واحدهای عمرانی L2 و L3 که موضوع این تحقیق و مهندرسی ارزش می باشد در ساحل چپ رودخانه هندیجان واقع شد است و وسعت آن ۱۲۰۰۰ هکتار می باشد. که سیمای شبکه آبیاری و زهکشی واحدهای L2 و L3 در مرحله دوم مطالعات توسط مشاور بصورت کانالها و زهکشهای مورب طراحی شد، علت این نوع طراحی شیب زیاد ابتدای مسیر بدلیل وجود تپه های مرز شرقی اراضی بوده و همچنین جلوگیری از احداث سازه ای دراپ و تنظیم کننده های متوالی اعلام گردیده است.پس از بررسی سیمای پیشنهادی مشاور و طی بازدید های بعمل آمده از منطقه تصمیم گرفته شد که مسیر کانال اصلی LMC به ۲۵۰ متر پایین تر از مسیر قبلی منتقل شده و اراضی دامنه تپه ماهور که کیفیت مناسب نداشته حذف شده و کانال اصلی در رقوم پایین تری قرار گرفته و با توجه به مسیر جدید کانال اصلی امکان استفاده از کانالهای و زهکشهای عمودی و مستقیم فراهم گردیده که آرایش شبکه جدید شرایط بهینه زیر را ایجاد نموده است. -۱ کاهش طول کانالهای درجه دوم -۲ کاهش طول زهکشهای درجه دوم -۳ سهولت در امر بهره برداری بدلیل اصلاح شکل مزارع -۴ کاهش هزینه های اجرایی و زمان اجرا+AF97 -5 کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری پس از بررسیهای بعمل آمده با توجه به تایید طرح جدید از طرف مشاور و در نظر گرفتن هزینه های صرفه جویی شده در زمان بهره برداری و نگهداری سیستم در طول عمر مفید ، گزینه استفاده از کانال و زهکشها ی مستقیم حدود ۶۴۹۶ میلیون ریال صرفه جویی اقتصادی در بر داشته است. در ادامه این تحقیق جزئیات سیمای طرح به تفصیل ارائه می گردد.