سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منصور انبیاء – عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده شیمی، مرکز تحقیقات ش
پرویز شیری – عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده شیمی، مرکز تحقیقات ش

چکیده:

با توجه به مشکلات آلودگی زیست محیطی ناشی از سوزاند ن سوختهای دارای گوگرد زیاد از قبیل نفت کوره و اعمال محدودیتهایی در این مورد ، در سالهای اخیر توجه زیادی به توسعه روشهای گوگردزدایی برای برشهای سنگین نفت خام مبذول شده است . اگر لازم باشد نفت کوره نیز گوگزدزدایی شود ، تقریباً تمام برشهای نفت خام گوگردزدایی می شوند ، بنابراین ایدة گوگردزدایی از نفت خام مطرح می شود . ولی گوگردزدایی از نفت خام نیز دارای مشکلات عملیاتی شبیه گوگردزدایی از نفت کوره به دلیل وجود مقدار زیاد ترکیبات آسفالتیک و آلوده کننده های فلزی می باشد .
روشهای شیمیایی توسعه یافته برای استفاده د ر مرکاپتانها قابل کاربرد برای نفت خام و برشهای سنگین نیستند ، با وجود این ، تلاشهای زیادی برای ارائه روشهای جدید حذف ترکیبات گوگردی از نفت خام صورت گرفته است. در این مقاله کلیه روشهای ارائه شده برای حذف ترکیبات گوگردی از نفت خام بررسی شده و مشکلات عملیاتی هر کدام مورد بحت قرار گرفته است و در ادامه از بین این روشها ، بهترین و امکانپذیرترین روش معرفی و در مورد این روش بحثهای تکمیلی و بررسیهای اقتصادی صورت پذیرفته است .