سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

محمد حسن مهدوی –
محسن زارعی –

چکیده:

در موتور دو زمانه ساده روبش دود به کمک سوخت و هوای تازه انجام می گیرد که به تبع آن مقدار متنابهی سوخت به هماراه دود به محیط تخلیه می شود، (میانبر سوخت)، بدون آنکه از انرژی این سوخت استفاده شود. پدیده میانبر سوخت باعث آلودگی هیدروکربنی و افزایش مصرف سوخت خواهد شد.
در این مقاله روش های نوین کاهش آلودگی موتور دو زمانه ساده بررسی می شود.
تزریق سوخت به عنوان یکی از جدیدترین روش های ورود سوخت می تواند به کمک آژنه، ورود سوخت را تنظیم کند. از روش های دیگر جلوگیری از خروج سوخت می توان از جایگزین کردن هوا به جای هوا و سوخت به عنوان عامل روبش نام برد (روبش لایه ای) در این روش دیگر سوخت همراه دود خارج نمی شود و هوا به جای سوخت خارج می شود، موتور IAPAC که از دو روش تزریق به کمک هوا وروبش لایه ای بهره منی گیرد نتایج چشمگیری در زمینه آلودگی و مصرف سوخت از خود نشان می دهد.
فن آوری جداسازی محفظه احتراق از قسمت قدرت نیز لبتکاری برای کاهش آلودگی موتور دو زمنه است. در این موتور احتراق در محفظه دیگر انجام می گیردو استوانه را محصولات احتراق از طریق یک دریچه پر می کند.
استفاده از دریچه و حذف کامل پنجره ابتکاری است که در موتور Toyota S-2 استفاده شده موتور سمبه دو قطری، فن آوری دیگری است که سوخت و هوای تازه را قبل از ورود به محفظه میل لنگ متراکم می کند، این موتور ویژگی های خوبی در ارتفاعات از خود نشان می دهد.
همچنین تاثیر عقب اندازی زمانبندی تخلیه و رقیق کردن سوخت در موتور دو زمانه ساده بررسی می شود.