سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالقاسم بشیری –
رامین بزرگمهری –
نورا… کثیری –

چکیده:

افزایش نیاز جهانی به منابع انرژی با دورنمای دو برابر شدن میزان مصرف انرژی مو رد نیاز طی پنجاه سال آینده باعث شده است که گاز طبیعی به عنوان یک منبع مناسب مورد توجه قرار گیرد . از طرف دیگر تمیز بودن گاز طبیعی نسبت به سایر سوختهای فسیلی با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به آلودگی محیط زیست میزان مقبولیت این منبع انرژی را افزایش داده ا ست . منابع گاز طبیعی عموم اٌ از محل استفاده خود فاصله زیادی دارند . به همین دلیل گاز طبیعی در ابتدا توسط خطوط لوله به نقاط مصرف منتقل می شد . با رشد مصرف انرژی و با توجه به اینکه در مواردی بین مصرف کننده و تولید کننده دریاو یا اقیانوس حایل است تنها راه حل با ت وجه به حجم زیاد گاز طبیعی در مقایسه با نفت خام مایع کردن آن در محل تولید و حمل با استفاده از کشتی های مخصوص است . این فرایند بیشتر خواسته های مشتری را برآورده می کند . فن آوری های جدید امکان تبدیل گاز طبیعی را به ترکیبات باارزش هیدروکربنی فراهم کرده است و از طرف دیگر امکان استفاده از گاز طبیعی برای افزایش بهره برداری از مخازن نفت خام وجود دارد . در این مقاله فن آوریهای جدید در حوزه فراورش گاز طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته اند .