سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد علی هیلو – کارشناس ارشد عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فرهاد ایمان شعار –
مهدی نیروبخش –

چکیده:

ایران با متوسط بارندگی سالانه ۲۵۰ میلیمتر جزو مناطق خشک جهان محسوب می شود. با رشد جمعیت و کاهش منابع آب قابل دسترس در آینده، شایسته است جهت جامع نگری در مدیریت آب و تامین آب مورد نیاز بخش های مختلف، توجهی ویژه به پساب تصفیه شده فاضلاب و کاربرد های آن در امر کشاورزی صورت گیرد . مسلماً اگر پساب تصفیه شده فاضلاب به چرخه مصرف آب وارد شود از طرفی باعث کاهش برداشت از سفره های زیرزمینی و احیا مجدد آنها شده و از سوی دیگر می تواند با افزودن یکسری عناصر سبب بهبود برخی از خصوصیات خاک شده و رشد گیاهان و عملکرد آنها را در واحد سطح افزایش دهد. با توجه به اینکه احداث تصفیه خانه های فاضلا ب در شهرهای بزرگ رونق گرفته است، در این مقاله ابتدا معیارهای استفاده از پساب فاضلاب در سامانه های آبیاری بررسی و سپس با مرور تجارب چند کشور صنعتی، راهکارهای مناسب جهت استفاده از پساب فاضلاب در آبیاری و فواید ناشی از آن دسته بندی و ارائه شده است.