سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام شفائی – دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین گروه فیزیک
محمدرضا خانلری –
مسعود رجبی – دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین گروه مهندسیمواد و متالوژی
نیره عسگری – دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین گروه مهندسیمواد و متالوژی

چکیده:

دراین مقاله نانوسیم های اکسیدروی از طریق اکسیداسیون گرمایی پودر روی تهیه شده است اکسیداسیون روی به صورت گرم کردن تیوبی از پودر روی دردماهای مختلف انجام شده است دمای مناسب برای رشد نانوسیم اکسید روی معین شدها ست ساختار و مورفولوژی سطح تیوب ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی شناسایی شده است و طیف فوتولومینسانس آنها دردماهای مختلف مطالعه شدند برای بررسی عبور وگاف انرژی نانوسیم اکسید روی سنتز شده دردمای ۶۰۰ درجه از دستگاه طیف سنج UV استفاده شدهاست