سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرنوش یوسف زاده –
سهیلا زمانی –
روح الله دهقانی –

چکیده:

حشرات آبزی قادرند در بعضی از مراحل زندگی خود عوامل بیماری زا را به انسان و حیوانات منتقل کنند و تعدادی نیز موجب سلب آسایش انسان می گردند. برکه های تثبیت یکی از روش های تصفیه فاضلاب می باشد که فاضلاب به لحاظ سرشار بودن از مواد آلی تعداد زیادی از حشرات آبزی در آن فعالیت می نمایند. با توجه به اهمیت این جانوران در چرخه تبدیل مواد آلی در برکه های تثبیت این پژوهش جهت شناسایی فون حشرات آبزی این برکه ها صورت گرفت. که برکه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان پایلوت در بررسی این فوق منظور شد. این تحقیق به روش توصیفی در طی ۹ بار نمونه گیری از ۴ گوشه هر برکه تکمیلی حدود ۱۰۳۲ نمونه لارو، پوره و بالغ و همچنین بندپایان شکارچی اطراف برکه جمع آوری شد. نمونه های جمع آوری شده پس از ا نتقال به آزمایشگاه به وسیله میکروسکوپ استریو و کلید شناسایی مرفولوژیک مورد تشخیص قرار گرفتند. از مجموعه ۱۰۳۲ نمونه گرفته شده در طی ۹ بار نمونه گیری از ۴ برکه تکمیلی این دانشگاه از راسته های Diptera به میزان ۵۲ درصد، ۲۴ Hemiptera درصد، ۱۲ Cyclopodiade درصد، ۹/۵ Hydroacarina درصد، ۰/۷۷ Coleoptera درصد، ۰/۶۷ Aranida درصد، ۰/۵۸ Hymenopetera درصد، ۰/۴۸ Odonata درصد، شناسایی گردید. از راسته Diptera (دوبالان) خانواده های Chironomidae و Culicidae و از راسته Hemiptera (ناجوربالان) خانواده های Corixidae (دوبالان) خانواده های Chironomidae و Culicidae و از راسته Hemiptera (ناجوربالان) خانواده های Corixidae و Notonectida و Copepodac خانواده Copepodidae (سیکلوپس)، از راسته Hydroacarina خانواده Hydroacarinda (کنه آبزی)، از راسته Coleoptera (قاب بالان) خانواده Hydrophilidae، از راسته Arnida خانواده Aranidae، از راسته Hymenopetera (بال غشائیان) خانواده Vespidae، از راسته Odonata (آسیابکها و سنجاقکها) خانواده Anizoptera شناسایی گردید. برکه های تثبیت مکان هایی انسان ساز مصنوعی می باشند و از غنای بسیار بالای زیستی از نظربند پایان آبزی برخوردار هستند و به عنوان یک اکوسیستم خودکفا عمل می نمایند و از این نظر در تبدیل مواد آلی نقش با ارزشی ایفا می کنند. و همچنی بعضی از این حشرات در انتقال بیماری و یا آزار و اذیت انسان نقش دارند لذا توصیه می شود مطالعات اختصاصی تری در این زمینه صورت گیرد.