سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی نیکنام – مشاور نیروی آذربایجان (متا)
رضا دشتی – دفتر فنی توزیع برق تهران
رحمن دشتی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

آخرین و نزدیکترین سیستم انتقال انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان شبکه توزیع می باشد که افزایش تعداد قطعی علاوه بر نارضایتی مشترکین باعث انرژی توزیعنشده زیادی می شود. عدم توجه به مشکلات و معضلات شبکه های توزیع، شبکه را به حالت بحرانی می رساند که در این صورت هزینه بازگشت بهحالت اولیه بسیار زیاد می باشد. لذا پیشگیری بهتر از درمان است. یکی از معضلات مناطق فیدرهای پر عارضه است که در این مقاله به بررسی یکی از فیدرهای پر عارضه شهر صنعتی در غرب استان تهران پرداخته شده است. در این گزارش مشکلات شبکه از دو طریق بازدید طرح ها و بازدید شبکه، یعنی مشکلات هم از دید طراح و هم از ناظر مورد ارزیابی قرار داده می شود و در نهایت طی جداولی نتایج و پیشنهادات اصلاحی برای فیدر ارائه می گردد.