سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سحر حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
حمید عبادی – استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ت
فرشید فرنوداحمدی – دانشجوی دکترای فتوگرامتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

چکیده:

داده های مکانی حجم قابل توجهی از داده های مورد نیاز را در کاربردهای شهری تشکیل می دهند. بمنظور سازماندهی و مدیریت داده های مکانی جمع آوری شده در کاربردهایی از جمله تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های شهری از سیستمهای مدیریتپایگاه داده مکانی استفاده می شود. این سیستمها امکان پاسخگویی سریع به پرسشهای مکانی و کنترل اعتبار داده ها را فراهم می سازند. استفاده از پایگاه داده مکانی امکان تلفیق داده های جمع آوری شده از منابع مختلف، حفظ اعتبار داده ها، بهنگام رسانی و پالایش داده ها و ارائه تولیدات مختلف در مقیاسهای متنوع و با خصوصیات متنوع را فراهم می سازد بهمین دلیل تلاشهای زیادی برای استفاده از این سیستمها و تلفیق آنها با سیستمهای جمع آوری داده ها بویژه سیستمهای فتوگرامتری که یکی از روشهای مهم جمع آوری داده های شهری است صورت گرفته است. با تلفیق سیستم پایگاه داده GIS و فتوگرامتری تمام اطلاعات جمع آوری شده به روش فتوگرامتری با همان دقت تولید شد به پایگاه داده منتقل و حفظ می شوند. این مسئله در کاربردهای شهری حائز اهمیت است. بمنظور استفاده موثر از سیستمهای مدیریت پایگاه داده مکانی در تلفیق با فتوگرامتری این مقاله به بررسی و ارزیابی دقیق اجزا و قابلیتهای مهم این سیستمها بویژه در ارتباط با کنترل صحت داده ها می پردازد. بررسی ها نشان میدهد که سیستمهای مدیریت پایگاه داده مکانی در کار با داده هاعی مکانی و کنترل کیفیت داده ها امکانات قابل توجهی را فراهم نموده اند.