سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی رجائی مدرس – مدرس گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

توریسم در جهان، از آغاز تا رسیدن به مرحله صنعت گردشگری و تا به امروز، تحولات بسیاری را پذیرا شده و چنین انتظار می رود که گوی سبقت را از صنایعی همچون نفت و خودروسازی برباید. به همین خاطر بررسی ابعاد مختلف این صنعت مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. یکی از ابعاد مورد نظر به عنوان عامل اصلی در شکل گیری صنعت گردشگری در مکا نهای جغرافیایی مختلف، جاذب ههای گردشگری و فعالی تهای ناشی از آن است که از عوامل و پدید ههای طبیعی و حوزة فعالیتهای ناشی از آن تأثیر م یپذیرد. فعالیتهای مختلف انسان در هر یک از مراکز معیشتی شهری و روستایی و عشایری، چش ماندازهای جغرافیایی متفاوتی را به وجود می آورند که هر کدام جایگاه ویژه ای دارند و علاوه بر ایفای نقش خودعضاً دارای جاذبه های گردشگری نیز هستند. در این میان شهرهایی که در یک منطقه طبیعی و بکر و کوهستانی قرار دارند دارای جاذبه های گردشگری ورزشی خاص هستند که مورد توجه ورزشکاران و گردشگران اند و به عنوان مقصدی برای گذران اوقات فراغت با انگیزه تفریح و استراحت انتخاب می شوند و دردوره زمانی خاص تعداد کثیری از گردشگران را در خود میپذیرند. در این مقاله توانمندی و پتانسیل های توریسم ورزشی استان چهارمحال وبختیاری را از نقطه نظر ارتباط توریسم و ورزش و تأثیر آن بر توسعه شهرهای استان مورد بررسی قرار م یدهیم.