سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مقداد حسینی – کارشناس ارشد گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
شبنم منتظر – کارشناس ارشد گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
پوریا مقدس – کارشناس ارشد گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهدی قالیبافیان – کارشناس ارشد گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

بازیافت روباره های فولادی مجتمع فولاد خوزستان به علت کمبود مصالح طبیعی در این منطقه و نیز انباشته شدن بیش از پنج میلیون تن از این مواد درمجاورت کارخانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، در این مقاله پس از معرفیو مقایسه مشخصه های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی روباره های کارخانه های تولید فولاد و آهن ، موارد مصرف متداول آنها در فعالیتهای عمرانی بطور مختصر ذکر شده است و در ادامه، نتایج آزمایشهای مقدماتی انجام شده بر روی بتنهای ساخته شده با این روباره ها به عنوان سنگدانه (که برای اولین بار در ایران انجام گرفته است )آمده است.تحلیل نتایج مقدماتی نشان می دهد که نظر به قابل قبول بودن خواص بتن روباره ای می توان از روباره های فولاد به عنوان سنگدانه های طبیعی در بتن استفاده نمود، ولی انجام آزمایشهای تکمیلی به منظور بررسی اثرات درازمدت وهمچنین بهینه سازی طرح مخلوطهای بتنی ساخته شده با آنها ضروری می باشد که این آزمایشها، در دانشکدة فنی دانشگاه تهران در حال انجام است و نتایج آنها در آینده نزدیک منتشر می گردد.