سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ادریس بذرافشان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
امیرحسین محوی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پز
علیرضا مصداقی نیا – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پز
سیمین ناصری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پز

چکیده:

هدف این مطالعه ارزیابی راندمان حذف کروم از فاضلابهای صنعتی از طریق فرآیند الکتروکواگولاسیون بو د . این بررسی یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی است که در شکل پایلوتی به انجام رسید یک مخزن شیشه ای به حجم ۱/۵۷ لیتر (حجم موثر یک لیتر) و حاوی چهار الکترود صفحه ای آلومینیومی جهت انجام مطالعهمورد استفاده قرار گرفت. الکترودها به روش دو قطبی به یک منبع تغذیه (جهت تبدیل جریان برق متناوب به مستقیم) متصل شدند در ابتدا مخزن با فاضلاب سنتتیک حاوی فلز سنگین کروم در غلظت های اولیه ۵،۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم در لیتر پر شده و سپس عملیات واکنش آغاز می شد. درصد حذف یون کروم در مقادیر pH برابر، ۳، ۷ و ۱۰ و در گستره پتانسیل الکتریکی ۲۰، ۳۰ و ۴۰ ولت، در زمانهای واکنش ۲۰، ۴۰ و ۶۰ دقیقه تعیین مقدار شد. نتایج حاصله از انجام آزمایشات حاکی از آن است که بالاترین راندمان حذف یون کروم در pH برابر ۳ و اختلاف پتانسیل ۴۰ ولت حاصل شد. از طرفی نتایج حاصله نشان داد که با افزایش غلظت یون کروم زمان مورد نیاز برای دستیابی به راندمان حذف مناسب نیز
بایستی افزایش یابد. در مجموع مشخص شد که فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیومی به عنوان روشی مناسب و مطمئن جهت تصفیه پسابهای حاوی فلز سنگین کروم می تواند مورد استفاده قرار گیردو با توجه به راندمان بالای حذف می توان پسا ب خروجی را با اطمینان در محیط تخلیه نمود.