سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهرزاد یقطین – دانشجوی کارشناسی علوم خاک دانشکده آب و خاک دانشگاه تهران
محمد ارلان – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشکده آب و خاک دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه تولید و ساخت مقادیر زیادی از بقایای آلی در سراسر دنیا باعث ایجاد مشکلاتی عمده و مهم در محیط زیست ما (همچون ایجاد بوی نا مطبوع از این مواد ، آلودگیهای آب و خاک و…) شده است . مشکل مهم دیگر در همین راستا از بین بردن این بقایا به شکل مطلوب می باشد که خود بسیار دردسرساز شده است( ادواردز و باتر، ۱۹۹۲ ). بنابراین از بین بردن صحیح و مطلوب انواع مختلف پسماندها و بقایا به مساله ای بسیار مهم برای حفظ بقای سلامتی محیط زیست تبدیل شده است(سناپاتی و جالک ، ۱۹۹۳ ). در ارتباط با این موضوع ، امروزه عملvermicompostingبعنوان یک تکنیک با ارزش ، سریع و بصرفه (از نظر هزینه و زمان) برای مدیریت بهره برداری از بقایای آلی در منابع مختلف گزارش شده است(هند و همکاران ; ریموندو همکاران ۱۹۸۸ ; هریس و همکاران ۱۹۹۰ ; لاگسن ١٩٩٤ ; گارگ و( همکاران ۲۰۰۵) Vermicomposting یا عمل composting بوسیله کرمها یک تکنیک موفق برای بازگرداندنبقایا به چرخه غذایی حتی در مکانهای کوچک مانند آپارتمانها می باشد، ماده حاصله که با نام ورمی کمپوست شناخته می شود ماده ای است که ظاهر و حالتی کاملا متفاوت از مواد اولیه خود دارد(دیکرسون ۱۹۹۴ ).در طول عمل تولید ورمی کمپوست توسط کرمها بوی بد مواد و بقایا ی آلی از بین رفته ، سرعت تجزیه آنها بالا رفته و خواص فیزیکی و شیمیایی این مواد تغییر می کند و مواد آلی ناپایدار بطور هوازی اکسید شده و بحالت پایدار در می آیند(آلبانل وارد محیط cast وهمکاران ۱۹۸۸ ). با عمل هضم مواد آلی توسط کرمهای کمپوستی بقایای آلی بصورت پسماند کرم یا می شوند که ماده ای آلی و غنی از عناصر غذایی است.توانایی برخی از کرمهای کمپوستی در بکار بردن انواع گوناگونی از بقایا همچون لجن فاضلاب ، بقایای حیوانی و گیاهی و بقایا و پسماندهای شهری و صنعتی و تبدیل آنها به ورمی کمپوست به اثبات رسیده است(بیسی ۱۹۸۹ ). پسماند و مواد دفعی کرمهای کمپوستی اغلب دارای نیتروژن و فسفر بمیزان ۵ تا ۱۱ برابر بیش از خاک می باشد.ترشحات درون سیستم هاضمه کرمها ، عناصر غذایی را به عناصر با قابلیت دسترسی بیشتر تبدیل می سازد. سیستم هاضمه بی همتای این کرمها باعث می شود که پسماند کرم با پلی ساکاریدها پوشانده شود که این مساله باعث فراهم شدن ساختاری مناسب برای خاک با حد اکثر تهویه و نگهداری آب می گردد. در بسیاری از موارد اثرات مثبت ورمی کمپوست روی رشد گیاه گزارش شده است که می تواند بدلایل خصوصیات نگهداری آب ، دارا بودن عناصر فراوان ، دارا بودن خواص و فعالیتهای شبه هورمونهای گیاهی مانند خواص بهبود جوانه زنی و همچنین بهبود جذب عناصر غذایی باشد(بچمن ۱۹۹۸ ). تحقیقاتی که بر روی اثر ورمی کمپوستها روی رشد گیاه صورت گرفته( ادواردزوباروز ۱۹۸۹ ، کارلیلو ویلس ۱۹۸۹ ، سابلر و همکاران ۱۹۹۸ ، اتیه و همکاران ۱۹۹۹ و اتیه و همکاران ۲۰۰۰ و آرانکون و همکاران ۲۰۰۴ ……) همگی نشان دهنده این مطلب بوده اند که ورمی کمپوستها بطور معنی داری باعث افزایش توان رشد و جوانه زنی گیاهان می گردند. با توجه به مطالب گفته شده در فوق هدف از این تحقیق نیز بررسی اثر ورمی کمپوست تهیه شده از زباله شهری در افزایش عملکرد گیاه ذرت می باشد.