سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهرام صفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
عباس علیمحمدی – استادیار گروه مهندسی ژئوماتیکف دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

تصویربرداری رادار ماهواره ای نوعی از تصویربرداری فعال می باشد که در مطالعات زلزله ها اغلب جهت اندازه گیری میزان جابجاییهای ناشی از زلزله ها با استفاده از تکنیک انترفرومتری مورد استفاده قرارمیگیرد. این نوع تصاویر شامل اطلاعات دامنه و فاز موج رسیده به سنجنده میباشند که اطلاعات فاز برای پردازش اینترفرومتری مورد استفاده قرارگرفته و اطلاعات دامنه در زمینه مطالعات زلزله ها میتواند جهت آشکارسازی مناطق تخریب شده و آسیب دیده مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق سریهای زمانی تصاویر راداری با فرمت SLC اخذ شده قبل و بعد از زلزله ۲۶ دسامبر ۲۰۰۳ شهر بم کرمان توسط نرم افزارهای BEST و Erdas مورد آنالیز قرارگرفته و قابلیت این نوع تصاویر جهت آشکار سازی مناطق تخریب شده مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا تصاویر دامنه و PRI از تصاویر SLC استخراج شده و سپس این تصاویر به یکدیگر رجستر گردیده و در ادامه با استفاده از اطلاعات مداری هدر تصاویر، ژئوکد گردیده اند. سپس آنالیزهای کشف تغییرات مانند CA، بررسی اختلافات تصاویر و کلاسترینگ آنها، محاسبه اختلافات نرمال شده و PCA بر روی تصاویر اعمال گردیده است. نتایج این پردازشها نیز با نتایح حاصل از تصاویر مرئی ماهواره ای مانند IKONOS و بررسی همبستگی تصاویر راداری قبل و بعد از زلزله مقایسه گردیده است. نتایج حاصله حاکی از تطابق زیاد بین این نتایج میباشد که موید مفید بودن اطلاعات دامنه برای مشخص کردن نواحی تغییر ناشی از زلزله میباشد.