سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا نجفی – دانشگاه بیرجند
علی پیروی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروز قابلیت اطمینان سیستم تولید از جمله شاخصهایی است که در بررسی فنی اتصال سیستمهای قدرت مختلف به یکدیگر می تواند مدنظر مدیریت سیستم قرار گیرد . کفایت ظرفیت تولیدی در یک سیستم قدرت با اتصال آن به سیستمهای مجاور بهبود پیدا می کند، در چنین حالتی هر سیستم در یک سطح ریسک با میزان ذخیره کمتر نسبت به حالت بدون اتصال بهره برداری خواهد شد . این امر نتایج اقتصادی مطلوب و کاهش خاموشی را دربر دارد . شاخصهای موردنظر بوسیله ارزیابی کمی قابلیت اطمینان بدست می آید . در این مقاله پس از اشاره ای مختصر به روشهای ارزیابی ، به کمک نرم افزار تهیه شده و براساس اطلاعات موجود، اتصال شبکه سراسری برق ایران و شبکه خراسان و نقش آن بر روی قابلیت اطمینان سیستمهای تولید دو شبکه مذکور مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن ارائه گردیده است .