سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد مزیدی – شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
علی عبداللهی فر – شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

چکیده:

عوامل طبیعی خاص منطقه ای، مستقیم یا غیرمستقیم منشا بروز حوادث بر شبکه های توزیع فشار متوسط در سطح استان گلستان نسبت به سایر نقاط کشور می باشند و نقش قابل توجهی در مجموعه عوامل حادثه ساز و خاموشی شبکه که حتی به میزان بیش از ۵۰٪ در برخی موارد از مقاطع سال دانسته اندو در این راستا میزان بهبود قابلیت اطمینان چند فشار متوسط با شرایط حاد، بر اساس بهبود شاخص های طراحی و سیستم حفاظت شبکه، در مسیر ارائه راه حل های مختلف با توجه به عوامل ویژه منطقه ای، جهت کاهش حوادث و خاموشی ها مورد بررسی قرار گیرد.