سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمت الله هوشمند – دانشگاه اصفهان – دانشکده مهندسی گروه برق و الکترونیک
سعید خلیلی – دانشگاه اصفهان – دانشکده مهندسی – گروه برق و الکترونیک
مهدی ترابیان اصفهانی – دانشگاه اصفهان – دانشکده مهندسی گروه برق و الکترونیک

چکیده:

امروزه جایگاه ادوات FACTS در سیستم های قدرت از ابعاد گوناگونی قابل بررسی می باشد . این ادوات می توانند ابزارهای مطمئنی برای اصلاح کیفیت توان، جبران توان راکتیو، کنترل
توان اکتیو انتقالی و افزایش قابلیت اعتماد یک سیستم انتقال قدرت باشند . در این مقاله، عملکرد UPFC در قابلیت اعتماد یک سیستم انتقال قدرت مورد بررسی قرار می گیرد . ادوات UPFC Q و P می تواند ولتاژ باس سیستم و قدرت انتقا لیسیستم را تنظیم نماید؛ به گونه ای که پارامترهای قابلیت اعتمادسیستم، افزایش یابد . لذا در این مقاله ابتدا با ساختارPFC
آشنا شده عملکرد آن را در سیستم نشان می دهیم . در ادامه با اتصال UPFC به یک سیستم آزمایشی مقایسه ای از نظر صرفه اقتصادی و افزایش ق ابلیت اعتماد سیستم بین سه حالت زیر انجام می دهیم :
الف ) سیستم قدرت عادی بدونUPFC
ب ) حالت بکارگیری یک UPFC در خط انتقال جهت افزایش انتقال توان
ج ) افزایش تعداد خطوط انتقال جهت انتقال توان معادل حالت قبل
نتایج شبیه سازی بیانگر افرایش قابلیت اعتماد یک سیستم انتقال قدرت با استفاده از UPFC خواهد بود که برای خطوط انتقال طولانی استفاده از UPFC ضروری می باشد