سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی احسانی فر – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان
حسن الماسی – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محسن اویسی – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سیدابوالفضل جلالی کاشانی – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

در راستای شناخت امکان بازیافت زباله های خانگی شهرکاشان، تجزیه فیزیکی اجزای تشکیل دهنده مواد زاید جامد شهری به صورت ماهانه و در چهار فصل سال به روش تصادفی صورت گرفت. درصد اجزای زباله های خانگی بر اساس قطر ذرات، درصد اجزای ترکیبی زباله، چگالی و رطوبت تعیین و بر اساس تولید روزانه هر یک از مواد، مقادیر مواد قابل بازیافت مشخص و محاسبه گردید . بنابر نتایج تفکیک ترکیبات تشکیل دهنده زباله های خانگی شهر کاشان، بیشترین مواد تشکیل دهنده زباله ها را مواد فسادپذیر با میانگین ۷۱/۶۶ درصد پلاستیک و ظروف PET با ۹/۳۶ درصد کاغذ و مقوا ۵/۷۶ درصد، شیشه ۳/۳۰ درصد، فلزات ۱/۲۷ درصد و بقیه مواد (شامل: چوب، چرم و لاستیک و سنگ و سفال و سایر مواد) ۸/۶۵ درصد تشکیل می دهند. با توجه به تولید روزانه ۱۶۰ تن زباله خانگی در شهر کاشان، مواد قابل بازیافت جهت تهیه کمپوست ۱۱۴/۶۶ تن، پلاستیک ۱۴/۹۸ تن، کاغذ و مقوا ۹/۲۲ تن، شیشه ۵/۲۸ تن، فلزات ۲/۳۲ تن در روز، پیشنهاد می شود که با اصلاح مدیریت مواد زاید جامد شهری شهر کاشان نسبت به بازیافت این مواد اقدام شود.