سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر حمیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دکترای مدیریت صنعتی ، دانشگاه
رقیه حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش HRM ، دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

مقدمه ای بر (INVESTORS IN PEOPLE) IIP
استاندارد سرمایه گذاری کنندگان در افراد در سال ۱۹۹۱ در انگلستان به عنوان یک فعالیت مشترک بین دولت و کارفرمایان بخش خصوصی برای دسته بندی یک مجموعه ای از مهمترین اقدامات برای آموزش و توسعه افراد در راستای تحقق اهداف سازمان، ارائه گردید و در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰۰ سازمان در سراسر دنیا بطور رسمی به عنوان سرمایه گذار شناخته شده اند.
هدف از طراحی این استاندارد توانمند ساختن سازمانها در بهبود کیفیت و اثر بخشی اقدامات آموزش و توسعه می باشد. این استاندارد در عرصه دولت، برای ایجاد یک تغییر و تحول اساسی در مهارت های آموزش و توسعه اهرمی کلیدی محسوب می شو.
این استاندارد دارای چهار اصل: یعنی تعهد (commitment) ، طرح ریزی planning ، اقدام Action ، ارزیابی evalution و ۲۴ شاخص می باشد. د راین استاندارد نتایج توسعه سازمان با توجه به شاخص های ارائه شده سنجیده می شود. این استاندارد در وهله اول ، یک برنامه توسعه سازمان است و در سپس برنامه آموزش و توسعه کارکنان می باشد. به هر حال شاخصهای ۲۴ گانه بهنحوی طراحی شده اند که نشاندهند حوزه های معینی از شایستگی سازمان وجود دارند که باید در حد استاندارد باشند آن هم بدون ملاحظه نوع و اندازه و محل سازمان.