سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا موحدی – کارشناس مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
امید محمدی جعفری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

آلیاژ حافظه دار در سالهای اخیر کاربردهای زیادی یافته است اما بدلیل خواص این ماده ماشینکاری آن با دشواری روبروست از روشهای ماشینکاری سنتی و غیرسنتی برای تولید آن استفاده می گردد. این مقاله به بررسی تراشکاری آلیاژ حافظه دار می پردازد بدلیل مشکلاتی که درماشینکاری این آلیاژ وجود دارد انتخاب پارامترهای مناسب ماشینکاری ضروری میباشد دراین تحقیق آزمایشات تجربی برای بررسی خواص ماشینکاری این آلیاژ شامل تغییر پارامترهای برشی نظیر سرعت برشی و نرخ پیشروی انجام گردیده و اثر پارامترهای تراشکاری این آلیاژ برروی نیروهای ماشینکاری دما و مشخصات براده حاصله مورد ارزیابی قرار گرفته است با توجه به نتایج حاصله تاثیر هریک از پارامترها بر ماشینکاری این آلیاژ مورد بررسی قرار گرفته و مقدار مناسب برای هریک از پارامترها در محدوده آزمایشات پیشنهاد گردیده اند.