سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد میرجلیلی –
سیدمحمود بحرالعلوم طباطبائی –
سعیده هاشمیان –
محمدرضا سیدمیر –

چکیده:

در این روش تصفیه پساب محتوی مواد رنگزای دیسپرس و راکتیو با استفاده از جاذبهای گیاهی نظیر سبوس برنج وسبوس گندم مورد بررسی قرار گرفته است. بخاطر ساختمان سبوس که دارای خلل و فرج می باشد این ماده، جذب کننده خوبی برای مواد موجود در پساب به نظر می رسد. در این تحقیق پس از فعالسازی هر دو جاذب با محلولهای یک مولار نظیر HCl, H2SO4, HNO3 در زمانهای ۶۰، ۴۵، ۳۰ دقیقه در pHهای مختلف و انجام آزمونهای نگبری و سنجش رنگ به کمک روش اسپکتروفتومتری، سبوس برنج فعال شده با محلول ۱ مولار HNO3 ، به عنوان بهترین جاذب برای رنگ دیسپرس و همچنین رنگ راکتیو، معین گردید.