سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سپیده انورخواه – کارشناس ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کوچکی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نصیری محلاتی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گاز CO2 از مهم ترین گازهای گلخانه ای است که به داخل جو رها می شود و افزایش غلظت CO2 اتمسفری، پاسخ های متفاوتی را در گیاهان C3 و C4 در پی دارد . بر این اساس، آزمایشی با هدف بررسی تاثیر افزایش غلظت CO2 بر قابلیت رقابت گونه زراعی ارزن (C4) در مقابل گونه های علف هرز (C4) و (C3) ، در سال ۱۳۸۵ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی به صورت فاک توریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد . فاکتورهای مورد مطالعه شامل دو سطح غلظت CO2 شامل ۳۶۰ppm (طبیعی) و ۷۰۰ppm (افزایشی) و ترکیب های مختلف کشت ارزن و علف های هرز C3 و C4 شامل کشت خالص و کشت های مخلوط گونه ها با نسبت های ۱:۱، ۲:۱ و ۳:۱ بودند. طول ساقه و حجم ریشه ارزن در مقابل تاج خروس و سلمه در شرایط افزایش غلظت CO2 در مقایسه با شرایط غلظت طبیعی CO2 افزایش یافت. به طور کلی در شرایط افزایش غلظت CO2 توان رقابتی ارزن (C4) در مقابل سلمه (C3) و تاج خروس (C4) افزایش یافت.