سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا بلور فروش – دانشجوی کارشناسی ارشد_دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مژده یدی – کارشناس ارشد_دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا محمد علی مالک – عضو هیات علمی دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است تاثیر سیستم ریداکس شامل اب اکسیژنه و گلیوکسال بررنگرزی کالای نایلونی با رنگزای اسیدی بررسی شود. کالای نایلونی دارای بافت حلقوی بوده و رنگرزی به روش رمق کشی صورت گرفته است از جمله پارامترهای مورد بررسی در فرایند رنگرزی به روش ریداکس می توان نوع رنگزا دمای رنگرزی و مقدار برداشت رنگزا را نام برد. که دراین مقاله این پارامترها از طریق انجام رنگرزی در غلظتهای مختلف از اکسید کننده و احیا کننده ودر دو دمای ۷۰ و ۱۰۰ درجه سانتی گراد مورد ارزیابی قرارگرفته است. سپس از طریق انجام اسپکتروفوتومتری انعکاسی از کالای رنگرزی شده به مقایسه مقدار برداشت رنگزا قدرت رنگی درروش رنگرزی ریداکس نسبت به روش رنگرزی متداول پرداخته شده است.