سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۳۹

نویسنده(ها):

مجید نادری – معاونت ساخت و توسعه بنادر وفروگاه ها وزارت راه و ترابری

چکیده:

خاک پشت اسکله در بسیاری از بنادر ایران از خاک غیر چسبنده با تراکم پایین تا متوسط تشکیل شده است که در صورت وقوع زلزله می تواند عامل وقوع روانگرایی "Soil Liquefaction" گردیده باعث انهدام و یا وارد شدن خسارت سنگینی به اسکله و تاسیسات پشت اسکله گردد.
در این مقاله به بررسی روشهای مختلف ارزیابی قابلیت روانگرائی خاک پرداخته و سپس قابلیت روانگرائی خاک در ۱۸ اسکله کشور با استفاده از دو روش: سید وهمکاران (۱۹۷۱) و روش استفاده از نتایج آزمایش نفود استاندارد مورد بررسی قرار گرفته است.