سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدامیر اوصیاء – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه
بهزاد سلطانی – استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از آلیاژهای منیزیم در شکل دهی ورق فلزی به دلیل چگالی بسیار پایین و هدایت گرمایی بالا مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. ولی از آنجائیکه آلیاژهای منیزیم دارای قابلیت شکل دهی پایین در دمای محیط م یباشند، برای تغییرشکل ورقی این آلیاژها باید از شکل دهی گرم استفاده کرد. نتایج آزمایش کشش انجام شده برروی آلیاژ منیزیم AZ31B در دماهای بالا نشان میدهد که این آلیاژ دارای شک لپذیری خوبی در محدوده دمایی ۲۰۰ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد می باشد. در فرآیند کشش عمیق گرم، برای گرم کردن ورق داخل ابزار، یک گرمکن الکتریکی در داخل قالب و دیگری در ورق گیر تعبیه شده و دمای سنبه نیز در دمای اتاق نگه داشته می شود. در این تحقیق شبیه سازی فرآیند کشش عمیق گرم با در نظر گرفتن انتقال حرارت بین ورق با ابزار در یک قالب دایره ای در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS/Standard انجام شده است. به منظور صحت جواب روش عددی، نتایج حاصل از شبیه سازی مانند نیروی سنبه و توزیع ضخامت با نتایج تجربی مقایسه شده است. همچنین تغییرات نسبت کشش حدی با دما مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج اجزای محدود و تجربی توافق خوبی با هم داشته و نشان میدهند که نسبت کشش حدی با زیاد شدن دمای شکل دهی افزایش می یابد. بیشترین مقدار نسبت کشش حدی ۲٫۵ بوده و در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد بدست آمد.