سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عقیل اجاقی –
رو کوئی هوانگ –
احمد امینی –

چکیده:

کانسار طلای شرف و با در استان آذربایجان شرقی و شمال شهرستان بر زبان واقع شده است. با توجه به پتانسیل بالای منطقه نمونه‌هایی معرف از رگه اصلی تهیه شده و مورد آزمایشات فراوری قرار گرفت. این خوان سنگ‌ حاوی ۵/۷ که رمپ در تن طلا، ۳/۲ گرم در تن.، ۰/۵۵ در صد سرب، ۹/۶۸ در صد FE2O3 و ۷۴/۲۳ درصد SIO2 می‌باشد. نموده و از آماده‌سازی مورد آزمایش سیانوراسیون به روش هم زنی و بطری سرطان و ترکیب ملقمه جیوه – سیانوراسیون قرار گرفت. بازیابی طلا به ترتیب برابر ۹۶/۷۶ ، ۶۵/۵ و ۹۵/۰۹ در صد به دست آمد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده آزمایش سیانوراسیون هم زندی به تیم شد. در این آزمایشات بازی پی پر از محلول به وسیله کربن فعال و جانشینی توسط فویل روی صورت گرفت. در زمان مساوی کربن فغان ۹۹/۷۹ و ف.یل روی ۷۹/۱۷ در صد طلای موجود در محلول را بازی می‌کرد.