سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهری دلوریان زاده – کارشناس ارشد تغذیه، دانشکده علوم پزشکی شاهرود

چکیده:

این بررسی جهت تعیین قابلیت عرضه و مصرف مواد غذایی تولیدی کارخانه های شهرستان شاهرود و عوامل موثر در الودگی های میکروبی و شیمیایی انجام گرفت در این بررسی ۸۸۳ نمونه به مدت یکسال از نواحی مختلف کارگاهها و کارخانجات مواد غذایی شهرستان شاهرود جمع آوری و مورد آزمایش قرار گرفت. عمل نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد و بعد از توزین و تهیه رقت در محیطهای کشت اختصاصی تلقیح گردید. نتایج در پرسشنامه درج و توسط نرم افزار SPSS , Excell مورد تجزیه و تحلیل قرا ر گرفت. یافته های تحقیق نشان میدهد که فراورده های گوشتی نظیر همبرگر و کباب لقمه و سوسیس و کالباس و پنیر و فراورده های آن بیشترین درصد عدم قابلیت مصرف و عرضه را داشته است .