سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرجاد باطبی – مرکز بهداشت استان سمنان – واحد بهداشت محیط
رجبعلی آهویی – مرکز بهداشت استان سمنان – واحد بهداشت محیط
مریم سعیدی – مرکز بهداشت استان سمنان – واحد بهداشت محیط

چکیده:

مراکز عرضه مواد غذایی تامین کننده بخش عمده ای از مایحتاج مردم بویژه شهرنشینها می باشند، لذا ارتقا سطح دانش بهداشتی کارکنان این مراکز و رعایت موازین بهداشتی توسط آنان با ارتقا سطح سلامت جامعه رابطه مستقیم دارد. برنامه ریزی آموزشی و طراحی برنامه های نظارتی نیاز به شاخت دقیق وضع موجود دارد . دراین تحقیق با بررسی قابلیت مصرف موادغذایی عرضه شده در این مراکز سعی شده است وضعیت موجود سلامت مواد غذایی در سطح عرضه شهرستان گرمسار در سال ۱۳۸۲ شناسایی گردد تا برنامه ربزی های آموزشی و اجرایی بخش بهداشت بر اساس نتایج آن صورت گیرد. در این تحقیق ۵۵۸ نمونه مواد غذایی که توسط بخش بهداشت محیط شهرستان در طول سال ۱۳۸۲ برداشت و مورد آزمونهای میکروبی و شیمیایی قرار گرفته ، در هفت گروه دسته بندی و نتایج آزمون در گروههای مختلف مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. گروه بستنی و آبمیوه با ۸۰ درصد آلودگی میکروبی رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. گروه مواد غذایی که بیشتر در تماس با دست کارگر ، ظروف و سایر ابزار کار بوده اند و یا فرآوری شده اند دارای آلودگی میکروبی بالاتری نسبت ب سایر مواد غذایی هستند. ۶۰ درصد گوشت های چرخ کرده کبابی و ۷۰ درصد شیرینی های خامه ای دارای آلودگی میکروبی هستند . از نظر شیمیایی ، ۲۵ درصد نمک های ید دار بدلیل ناکافی بودن ید و یا بالا بودن جامدات نامحلول و ۹ درصد نانهای سنتی بدلیل مصرف جوش شیرین غیر قابل مصرف اعلام شده اند.