سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی حسینی – عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:

یکی از روشهای بررسی پایداری حفریات زیر زمینی تحلیل عددی می باشد. اکنون نرم افزارهای مختلفی در دنیا برای بررسی پایداری موجود هستند اگرچه خیلی از این نرمافزارها در رشته های مختلف مهندسی کاربرد دارند ولی برای مدل کردن توده سنگ دارای محدودیتهای فراوان می باشند. تنها تعداد اندکی از نرم افزارهای ارائه شده دارای قابلیت مدل کردن محیط سنگی با در نظر گرفتن معیارهای شکست سنگ از قبیل موهر – کولمب و یا م عیار تجربی هوک و براون می باشند. یکی از ساده ترین و در عین حال مناسبترین نرم افزارهای موجود که با روش اجزا مرزی می تواند پایداری حفریات زیر زمینی را به صورت دو بعدی انجام دهد نرم افزار Examine می باشد. برای بررسی قابلیتها و کارائی این نرم افزار یک مطالعه موردی به انجام رسیده است. این مورد پروژه تونل دسترسی به مغار ترانسفور مر سد شهید عباسپور می باشد. در این بررسی پایداری تونل مورد بررسی قرار گرفته است. میزان درستی عملیات و نتایج حاصله در حد قابل قبولی می باشد.