سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابراهیم فتائی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
داور ملازم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده:

تحقیقات نشان می دهد که قر ن حاضر ، قرن صنعت گردشگری خواهد بو د .بطوریکه طی دهه اخرقرن بیستم ه شمار سفرهای مربوط به گردشگری بطور متوسط ۴ درصد در سال افزایش یافته است وپیش بینی می شود در سال ۲۰۲۰ یک میلیاردو ۶۰۰ میلیون گردشگر در دنیا وجود داشته باشد.این افزایش مخصوصاً در مناطق اروپای شرقی وآسیا که تاکنون مورد بازدید گردشگران قرار نگرفته است،شدت بیشتری خواهد داشت که توسعه زیر ساخت ها ی لازم را می طلبد با این توصبح که حدود یک چهارم از کل نیروی کار جهان در این بخش اشتغال دارند.با توجه به وجود پتانسیل های بالقوه بالا در ناحیه آستارا از جمله گردنه زیبای حیران،کرانه های دریای مازندران ، بازارچه مرزی و … این استفاده بهینه از این قابلیتها می تواند زمینه مناسبی برای جذب سرمایه ها ورفع مشکل بیکاری در منطقه محسوب گردد . در این تحقیق از جمع آوری و تولید اطلاعات از طریق تنظیم پرسشنامه و مصاحبه و مراجعه حضوری استفاده گردید و پرسشنامه های تهیه شده در بین جامعه آماری ۲۰۰ نفری از گردشگران بطور تصادفی در ا وج حضور گردشگران ایام عید و تابستان توزیع گردید . نتایج بدست آمده نشان داد پاسخ دهندگان از نظر وضعیت شخصی شامل ۱۴۰ نفر مذکر و ۶۰ نفر مؤنث واز بین آنها ۱۳۰ نفر مجرد و ۷۰ نفر متأهل بودند و از نظر فراوانی نسبی سنین بین ۱۴ تا ۲۵ ساله ها بیشتر تمایل به گردشگری وتفریح د ارند. با وجودیکه بیشتر افراد محلهای گردشگری وجاذبه های طبیعی وتاریخی ناحیه را می شناختند،اما اکثریت افراد از نبود یک محل اقامتی مناسب برای خانواده ها اظهار نارضایتی می کردند و اظهار داشتند در صورتیکه مکان اقامتی مناسبی در محل وجود داشته باشد مایل به توقف شبانه در محل هستن د . با توجه به اینکه امکانات رفاهی بسیار محدودی در محل وجود دارد،همه پاسخ دهندگان خواستار امکاناتی از جمله پارک،رستوران، آمفی تئاتر،محلهای مناسب ماهیگیری،شکار ودوچرخه سواری بودند. در این میان اولویت اول را به پارک داده اند . در نهایت با است ف اده از تجزیه و تحلیل نتایج و یافته های بدست آمده گزینه های امکانپذیر جهت بهره وری معقول ا ز منابع و توسعه گردشگری منطقه و رفع مشکلات و موانع موجود راهکارهای اجرائی پیشنهاد گردید