سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی امیری – مهندسین مشاور قدس نیرو ایران

چکیده:

در این مقاله ویژگیها و تأثیرات به کارگیری نرمافزار PLS-CADD در طراحی خطوط انتقال نیرو به عنوان اولینگام جهت معرفی آن در کشور بررسی شده، و سپس یک خط انتفال نیروی واقعی به عنوان نمونه از روی پروفیلهای موجود، شبیه سازی، و عناصر مختلف موجود در آن به طور کامل مدل میگردد . در ابتدای مقاله، قابلیت های گرافیکی نرم افزار در شبیه سازی زمین و تهیه نقشه های پلان و پروفیل، چگونگی برج گذاری اتوماتیک، سیم کشی، و نیز نحوه انجام محاسبات فلش و کشش به همراه تحلیل و نمایش ساختار سه بعدی از مسیر و برجها مورد بررسی قرار گرفته است . در بخش دیگر مقاله، برخی معیارهای نادیده گرفته شده در طراحی سنتی که با نرم افزار قابلیت مدل شدن دارند بیان شده و لازمه طرح آن ها اثبات می گردد . مدلسازی و شبیهسازی یکی از خطوط
انتقال نیروی کشور با سطح ولتاژ ۶۳ کیلوولت و به طول تقریبی ۳۰ کیلومتر واقع در استان همدان از روی پروفیل های موجود و نمایش و بررسی نتایج حاصله بخش عملی مقاله را در بر خواهد گرفت . نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد در بکارگیری نرم افزار به صورتی گسترده به عنوان ابزاری پیشرفته و تسری بخش در طراحی های خطوط انتقال نیرو، بخش پایانی مقاله را به خود اختصاص داده است