سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید صادقیان – سازمان نقشه برداری کشور مرکز تحقیقات نقشه برداری
محمدجواد دلدان زوج – دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

با توجه به ظهور ماهواره ای تصویربرداری با قدرت تفکیک بالا، انجام پژوهش در زمینه آشنایی با این تکنولوژی جدید و بکارگیری آن می تواند منافع علمی و اقتصادی بسیاری برای کشور به همراه داشته باشد. بهخ منظور ارزیابی و تست دقت هندسی تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا HRSI با ساختار پوش بروم مدلهای ریاضی دو بعدیو سه بعدی پیاده سازی و بهدنبال آن مورد تست و بررسی قرار گرفتند. با توجه به عغدم ارائه اطلاعات مداری ماهواره آیکونوس تا کنون، دو راهکار کلی استفاده ازمدلهایو non-rigorous مورد نظر قرار گرفت و هر دو روش پیاده سازی و تست گردید. توابع non-rigorousکه نیازی به اطلاعات مداری ندارند، از قبیل توابع رشنال و مشتقات آن مانند توابع پروژکتیو سه بعدی، پژروژکتیو سه بعدی بهبود یافته ،پروژکتیو سه بعدی، افاین سه بعدی، چندجمله ای ها و همچنین توابع Radial Basisکه شامل توابع مولتی کوادریکThin Plate Splineمی باشند، در این مقاله تست گردید.