سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داوود حسنلو – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – محیط زیست ، دانشکده عمران و محیطزیست ، دا
محسن سعیدی – استادیار گروه آب ومحیط زیست ، دانشکده عمران و محیط زیست ، دانشگاه علم و

چکیده:

پدیده تغذیه گرایی یکی از اثرات مضر زیست محیطی ورود مواد مغذی به پیکره های آبی و عامل کاهش کیفیت آب و ایجاد شرایط نامطلوب اکوسیستمی در رودخانه و دریاچه می باشد پیشرفتهای اخیر درعلوم و ابزار محاسباتی به مدل سازان اجازه داده است تا مدل های جامع تر و پیچیده تر جهت پیش بینی وضعیت تغذیه گرایی پیکره های ابی توسعه دهند .متاسفانه پیشرفتهای اخیر درامر مدل سازی این باور ناصحیح را القا کرده است که لزوما مدلهای پیچیده تر برمدلهای ساده برتری مطلق دارند .درصورت بودجه و زمان نامحدود مدل پیچیده تر و جامع تر قطعا با قابلیت اطمینان بالاتری همراه خواهد بود لکن انجام مطالعات ساده و نسبتا دقیق که نیاز ب اطلاعات مورد نیاز جهت پیش بینی سطح تغذیه گرایی یک پیکره آبی استفاده از معادلات تجربی فوق موکد بر استفاده ازاین معادلات جهت پیش بینی وضعیت تغذیه گرایی یک پیکره آبی در فازهای اولیه مطالعات احداث و بهره برداری و پیش ازانجام مدلسازی های زمان بر و پرهزینه می باشد .