سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رضا الماسی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسن کریم پور – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید سعادت – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

محدوده مورد مطالعه به دلیل موقعیت تکتونیکی، زمینشناسی، تودههای نفوذی ترشیری، آلتراسیون، کانی سازی و آثار معدن کاری قدیمی مورد توجه قرار گرفته است. سنگهای آتشفشانی آندزیت تا داسیت در منطقه فراوان بوده که توسط تودههای نفوذی دیوریتی، مونزونیتی و گرانیتی قطع شدهاند. این مجموعه در امتداد گسل اصلی منطقه دچار آلتراسیون شده است. بطور عمده سه زون آلتراسیونی پروپلیتیک، سیلیسی و آرژیلیک در منطقه قابل تشخیص است. بر اساس دادههای لیتوژئوشیمیایی، در محدوده مطالعاتی چندین منطقه با بیهنجاری عناصر مس، سرب، روی، نقره و مولیبدن تشخیص داده شد. بیهنجاری عناصر مس، سرب و روی با هم و بی- هنجاری عناصر قلع و آنتیموان با هم در ارتباط است.