سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهرزاد یقطین –
محمد معزاردلان –
حسینعلی علیخانی –
مهدی شرفا –

چکیده:

امروزه در کشور ما استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی علاوه بر ایجاد خسارتهای مالی برای زارعین، موجب بهم خوردن توازن عناصر غذایی در خاک گردیده و خطرات مهمی را در رابطه با آلودگی خاک و آب موجب گردیده است. در این راستا استفاده از کودهای آلی بیولوژیک علاوه بر حاصلخیزی خاکها سبب کاهش تاثیرات منفی حاصل از کاربرد بیش از اندازه کودهای شیمیایی و سینتتیک ساخت بشر می گردد. برای این منظور در یک آزمایش گلخانه ای درصدهای ۱%، ۳% و ۵%از ورمی کمپوست و همین درصدها از کمپوست با خاک مخلوط شده و در گلدانهای ۳ کیلویی ریخته شدند، همچنین از دو کود سینتتنیک آهن دار سوفات آهن و سکسترین آهن نیز در گلدانهای دیگر استفاده گردید و تیماری نیز بعنوان تیمار شاهد انتخاب شده و در آن از هیچ کودی استفاده نشد بدین ترتیب آزمایش شامل ۹ تیمار در ۳ تکرار بوده و از طرح کاملا تصادفی استفاده گردید. پس از کاشت بذرهای گیاه ذرت و طی شدن دوره رشد، گیاهان در هفته هشتم پس از کاشت، برداشت شدند. نتایج اندازه گیری عناصر میکرو بخصوص عنصر آهن در اندام هوایی گیاهان کارآمدی کودهای آلی بیولوژیک (کمپوست و ورمی کمپوست) را در افزایش جذب عناصر میکرو (آهن، روی، منگنز و مس) نشان داد و در تمامی موارد مصرف کودهای بیولوژیک سبب افزایش جذب این عناصر نسبت به تیمار شاهد گردید. بهترین نتایج در اغلب موارد با استفاده از تیمار دارای ۳ درصد ورمی کمپوست بدست آمد.