سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی احمدی – استادیار، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف
محمود قضاوی – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد دریس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شمعها یکی از مهمترین انواع پی ها هستند که به ویژه در مورد ساختمانهای سنگین و نیز در مواردی که مقاومت خاک کم است، مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مسائل مورد توجه در مورد این نوع پی ها قابلیت کوبش۱ آنها می باشد ، به گونه ای که بتوان با یک روش ارزان ، عملیات کوبش را تحلیل نموده تا از نتایج آن جهت بهینه کردن این عملیات استفاده شود. دو پارامتر مهم در زمینه قابلیت کوبش شمعها ، تنشهای ایجاد شده در شمع در اثر کوبش و نیز میزان نفوذ شمع در خاک در اثر هر ضربه می باشد. دراین مقاله پارامترهای فوق به کمک شبیه سازی عددی که توسط اسمیت [۱] ارائه شده ،مورد بررسی قرار می گیرد و نیز دقت و اطمینان به نتایج این مدل نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد و توصیه هایی در این زمینه ارائه می گردد. همچنین سعی شده است که تا حدودی به قابلیت های این روش ارزان در زمینه بهینه سازی عملیات شمع کوبی پرداخته شود