سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد امین بصام – موءسسه تحقیقاتی و آموزشی صنایع دفاعی ، دانشگاه امیرکبیر دانشکده فیزی
پرویز پروین – موءسسه تحقیقاتی و آموزشی صنایع دفاعی ، دانشگاه امیرکبیر دانشکده فیزی
ندا بیوک – موءسسه تحقیقاتی و آموزشی صنایع دفاعی ، دانشگاه امیرکبیر دانشکده فیزی

چکیده:

اسپکتروسکوپی پلاسمای القایی لیزری( Laser Induced Plasma Spectroscopy ) یک روش مفید برای آشکارسازی عناصرمختلف در فاز گازی، مایع و جامد است که به صورت هم ز مان ویکپارچه بدون نیاز به پیش آماده سازی نمونه ها انجام می شود. برای بررسی کیفی دقیقتر، برخی پارامترهای تجربی از جمله تاخیر و پنجره زمانی اندازه گیری و طول موج لیزر برای تولید پلاسما در نظر گرفته می شود . این آز مایش با چیدمانی متشکل از یک لیزر Q-Switch نئو دیمیم یاگ( Nd: YAG) در خط ۱۰۶۴nmو انرژی۷۳ میلی ژول ، عدسی با فاصله کانونی ۵۴ mm و اسپکتروفوتومترمجهز به آشکار ساز CCD برروی نمونه های آهن و اکسید آهن جهت بررسی فرآیند خوردگی با مقایسه طیف های متناظر LIPS آنها انجام شده است.