سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده اسفندیاری – گروه علوم باغبانی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
تکتم سادات تقوی – گروه علوم باغبانی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مجتبی دلشاد – گروه علوم باغبانی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مصباح بابالار – گروه علوم باغبانی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

نیتروژن از عناصر ضروری پر مصرف برای گیاهان است . در سیستم های هیدروپونیک و در کشت های خاکی ، قسمتی از نیتروژن به وسیله آبشویی از دسترس ریشه گیاه خارج میگردد که به سرعت وارد چرخه طبیعت شده . آلودگی محیط زیست را به دنبال خواهد داشت . زئولیت کانی طبیعی است که به دلیل داشتن ظرفیت تبادل کاتیونی بالا میتواند با جذب نیتروژن این عنصر را به تدریج در اختیار گیاه قرار داده و تلفات این عنصر را در اثر آبشویی کاهش دهد . در این آزمایش زئولیت طبیعی ایران با آمونیوم غنی شده و میزان آمونیوم جذب شده روی زئولیت اندازه گیری شد . اثر سه عامل نوع محلل آمونیومی اندازه ذره کلینوپتیلولیت و مدت زمان تماس ذره با کلینوپتیلولیت با محلول آمونیومی روی جذب نیتروژن توسط زئولیت اندازه گیری شد .