سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدیعقوب رحیمی اردبیلی – دانشگاه تبریز، دانشکده علوم
بیتا شکوری – دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله، روش تکراری متناوب را بر اساس نظریه تفکیکهای نا منفی ماتریسهای یکنوا، بیان کرده و قضایای همگرایی و مقایسه ای را برای این نوع تفکیکها ثابت می کنیم. در ادامه روش تکراری متناوب کلی، برای حل دستگاه معادلات خطی معرفی کرده و نتایج همگرایی را جهت تفکیکهای p- منظم ماتریس های معین مثبت متقارن و تفکیکهای نا منفی ماتریس های یکنوا در این روش تکراری کلی می آوریم. در نهایت با مثال های عددی سرعت همگرایی این روش تکراری را مورد مقایسه قرار می دهیم.