سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود رسول زاده – شرکت توانیر

چکیده:

در صورت قطعی فاز در مدار تغزیه موتورهای سه فاز یا در اتصالات سیم پیچی استاتور موجب نامتعادلی جریان خط و ایجاد مولفه منفی جریان در سیم پیچی موتور می گردد که بدترین نوع این حالت از نظر نامتعادلی، نامتعادل شدن ولتاژ تغذیه موتور می باشد که منجر به ایجاد مولفه منفی جریان و در نتیجه بالا رفتن جریان در سیم پیچی موتور و تولید حرارت در سطح روتور می کردد که در صورت ازدیاد این جریان از میزان مجاز آن منجر به صدمه دیدن روتور می گردد لذا در موتورهای با قدرت زیاد که از نظر اقتصادی نیز حائز اهمیت می باشد می بایست حتی المقدور در هنگام وقوع قطعی فاز در موتور آن را از مدار خارج تا از صدمات احتمالی بعدی که ناشی از افزایش حرارت در اثر عبور جریان نامتعادل می باشد جلوگیری نمود لذا این مقاله در ابتدا سعی نموده است قطعی فاز در موتورها را هم از نظر قطعی فاز در منبع تغذیه و هم در سیم پیچی(فاز) موتورها مورد بررسی قرار دهد و سپس با ارائه نحوه حفاظت های مختلف مناسبترین ولد جهت تشخیص قطعی فاز را با توجه به شرایط فنی و اقتصادی معرفی نماید.