سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی مصطفایی پور – دانشگاه یزد
مسعود زینی – عضو هیات علمی دانشگاه، دانشکده عمران

چکیده:

ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ منابع آبی دچار مشکل می باشد و میزان بارندگی در اکثر مناطق آن کمتر از حد موردنیازمی باشد. لذا در این مقاله در رابطه با قناتهای موجود در استان یزد پرداخته شده و بطور کلی مشخصات آنها از لحاظ کیفی و کمی مورد مطالعه قرار گرفته شده است. قناتها معمولا دارای مزیتهایی هستند و باید راهکارهایی جهت تقویت آنها ارائه گردند تا این میراث فرهنگی مهم که ازنیاکانبه ارث رسیده است بتواند در اینده بر پا بماند. شایسته است که بودجه های مناسبی جهت حفظ و احیا قنوات که پایدارترین سیستم بهره برداری از آبهای زیر زمینی هستند مبذول گردد