سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
ابراهیم عباسی – دانشیار وعضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، تهران. ده ونک دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
محسن دباغی – دانشجوی MBA، تهران ،خیابان سمیه، دانشگاه علوم اقتصادی
حسین خانجانی – دانشجوی MBA، تهران ،خیابان سمیه، دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده:
هدف این مقاله بررسی میزان سودآوری یکی از استراتژی های معمول میانگین متحرک نمایی (EMA) و ا ندیکاتور MACD در بازار ارز (Forex) برروی جفت ارزهای اصلی می باشد. میانگین های متحرک از جمله ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشند که در بسیاری از استراتژی های تکنیکال به عنوان تایید کننده سیگنال خرید و فروش ویا تعیین حدود انجام معامله مورد استفاده قرار می گیرند . بسیاری از محققان تاثیر گذاری ابزارها و استراتژی های تکنیکال را منوط به کارایی یاناکارایی بازار می دانند و از آنجا که اطلاعات موثر بر ارز ها ،به غیر از سیاست های پولی ومالی کشورها ، شامل فاکتور هایی استکه بسیاری از آنها فاکتور های مشترک با بورس سهام و کالا می باشد، می توان این بازار را نیز دارای ناکارایی فرض کرد. مطالعهحاضر با تاکید بر قواعد معاملاتی میانگین متحرک در بازار ارز پرداخته و در نهایت مشخص شده است که استفاده از ایناستراتژی برای سرمایه گذار سودآور خواهد بود.