سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد عادل عقیلی – جانشین مرکز آموزشی تحقیقاتی دریائی بندرعباس
مریم غنی –

چکیده:

در این مقاله به بررسی قوانین مربوط به ایمنی کشتیهای حمل بار پرداخته شده است. و با توجه به اینکه اکثر آسیبهای که بر روی این کشتیها ایجاد میگردد در مراحل تخلیه و بارگیری در ترمینالها می باشد به بررسی قوانین حاکم در ترمینالها پرداخته شده و مواردی از جمله مسئولیتهای مدیر و نماینده ترمینال، موارد مربوط به تعمیرات آسیبهای متحمل شده حین عملیات تخلیه وبارگیری باید در نظر گرفت، الزامات تجهیزات مربوط به ترمینالها برای عملیات تخلیه و بارگیری برای بارهای جامد بزرگ، اطلاعاتی که باید توسط کشتیران به ترمینال ارائه شود، وظایف کشتیران قبل و با حین عملیات تخلیه و بارگیری و وظایف مسئول ترمینال در این مقاله مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.