سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

حامد زرین کمری – دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

اگر قوانین کشورها را مستند ترین و کار شده ترین اسناد و محصولات مطالعاتی آن کشورها به حساب آوریم با در نظر گرفتن تار یخ تصویب قوانین می توان نکات و موارد بسیاری را از چنین قوانینی برداشتکرد. چنین منابع مطالعاتی این مکان را در اختیار استفاده کنندگان از این پژوهش قرار میدهد که با اشراف بیشتر، در صورت لزوم، توصیه ها و راهکارهایی را برای تدوین قوانینی در این زمینه بکار برند. به عبارت دیگر، این مقاله شامل مطالعات موردی، در زمینه قوانین و مقررات کشورهاست . شایان ذکر است که انتخاب کشورهایی که لااقل در یکی از زمینه های حقوقی، فرهنگی یا اقتصادی شباهت هایی با ایران داشته باشند، یا حداقل از اعتبار کافی در این زمینه برخوردار باشند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
در این میان ایالات متحده دارای کامل ترین مجموعه قوانین اجرایی برای هر گونه ساخت و ساز مرتبط با معلولین می باشد. بدیهی است که ترجمه و بررسی کل این مجموعه از حوصله و چهارچوب این مجال بیرون است.لذا در این مقاله به بررسی کلیات و پس از آن جزئیاتی پرداخته شده که موضوعیت بیشتری در تناسب با شرایط کشور ما دارند.