سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فضل الله فرزانه – کارشناس آب منطقه ای هرمزگان

چکیده:

امروزه جهت سازه های ابی مهندسین در کنار اقتصاد دانان گزینه های متنوعی را بررسی می کنند که در نهایت بهره برداران با کاهش هزینه ها و قیمت تمامشده هر متر مکعب آب و نهایتا محصول، دوامخود را در بازار استمرار بخشند. شاید به ذهن کمتر کسی خطور کرده باشد که هزینه های احداث و نگهدارییک رشته قنات بررسی و در عمر بهره برداری قیمتتمام شده آن را بدست آورده و با شیوه های مدرن بهره بردار از ابهای زیر زمینی (چاه عمیق و موتور پمپ) مقایسه نماید.
در این مقاله سعی می شود هزینه احداث و نگهداری یک رشته قنات و همچنین حفاری یک حلقه چاه عمیق و باتاسیسات بهره برداری و هزینه های نگهداری هر دو شیوه به روش اقتصاد مهندسی با نرخهای ۲۰% و ۱۵% و ۱۰% در عمر مفید تعیین شده قیمت تمام شده هر متر مکعب آن بدست اید در این مقاله جهت وضوح بیشتر موضوع با آب شبکه های کانال سد استقلال میناب نیز با نرخهای مذکور مقایسه بعمل خواهد آمد.