سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی فرهادی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
احمد مرتضوی بک – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

گوجه فرنگی با سطح زیر کشت یکصد وبیست هزار هکتار در کشور و دارا بودن تنوع مصرف از اهمیت خاصی برخوردار است. تولید و ارائه بذور با پتانسیل عملکردی بالاتاثیر بسزایی در موفقیت زارعین دارد. به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی و تجمع صفات مطلوب و در نهایت انتخاب لاین های مناسب، این پژوهش صورت گرفت، تحقیق با هیجده رقم انتخابی گوجه فرنگی و ایجاد ده دورگ گیری آغاز شد ارقام مورد نظر دارای مقاومت نسبی به بیماریها و تنش های محیطی بودند از روش S.S.D استفاده شد. نهایتا" در سال ششم تعداد ۵ لاین که از نظر صفات کمی و کیفی برتر و با شرایط آب و هوایی شهرستان اصفهان سازگاری داشتند انتخاب شدند و برای تعیین سازگاری در مناطق مختلف در آزمایشات سراسری در کل کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین این لاین های انتخابی در آزمایشات مقاومت به بیماری به خصوص نماتدهای زیان آور به کار برده شدند.